standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie
www.ksiaznica.szczecin.pl
-nowy
-nowy
-Dane podstawowe
-Godziny otwarcia

Wirtualne biuro
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Przetargi


Przetarg na Modernizację sieci komputerowej, logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica w Szczecinie

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków w postepowaniu
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o przynależności, bądź braku do grupy kapitałowej
Załacznik nr. 5 - Wzór umowy
Załącznik Nr 6 - Wykaz wykonanych robót
Załącznik A - Projekt Budowlano-Wykonawczy Architektura
Załącznik B - Projekt Budowlano-Wykonawczy Instalacje sanitarne
Załącznik C - Projekt Budowlano-Wykonawczy branża ekektryczna
Załącznik D - Przedmiary robót - wszystkie branże
Załącznik E - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg nieograniczony na Dostawę systemów informatycznych i sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na wyposażenie Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie

Ogłoszenie

SIWZ 2/PN/2017

Zalacznik nr 1 do SIWZ

Zalacznik nr 2 do SIWZ

Zalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie o grupie kapitalowej

Zalacznik nr 4 do SIWZ - zobowiazanie innych podmiotow

Zalacznik nr 5 do SIWZ - formularz cenowy

Zalacznik nr 6 do SIWZ - wzor umowy

Zalacznik nr 7 do SIWZ - wykaz dostaw

Załącznik nr 8 do SIWZ - specyfikacja techniczna

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Odpowiedzi na pytania i zmiany w SIWZ, zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
udostępniono: 06.03.18 10:50 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: administrator | wersja do druku