Struktura własnościowa


Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie posiada osobowość prawną uzyskaną z chwilą wpisu do Rejestru Instytucji Kultury i jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków dotyczących należącego do niej mienia.

Książnica stanowi wojewódzką osobę prawną jako podmiot utworzony przez Samorząd Województwa na podstawie ustaw stanowiących podstawę prawną działalności Biblioteki, a zatem mienie Książnicy zalicza się do mienia Województwa Zachodnioporskiego.