Informacje publiczne

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu - Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i organizacja wydarzenia kulturalnego pt.: „Odkrywcy wyobraźni – Festiwal Czytania, Szczecin 2017”

Plan zamówień publicznych w roku 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - wykonanie studium wykonalności i wniosku dla projektu
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: organizacja Festiwalu Czytania Odkrywcy Wyobraźni 2015
Informacja o udzielonym zamówieniu: organizacja Festiwalu Czytania Odkrywcy Wyobraźni 2015