Informacje publiczne

Plan zamówień publicznych w roku 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro – wykonanie filmu promocyjnego dla realizowanego przez Książnicę Pomorską im. St. Staszica w Szczecinie projektu pn. „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - wykonanie studium wykonalności i wniosku dla projektu
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: organizacja Festiwalu Czytania Odkrywcy Wyobraźni 2015
Informacja o udzielonym zamówieniu: organizacja Festiwalu Czytania Odkrywcy Wyobraźni 2015