Status prawny


Książnica Pomorska jest instytucją kultury, jednostką organizacyjną samorządu województwa zachodniopomorskiego, biblioteką główną województwa zachodniopomorskiego.