Przetargi


Sprzedaż kserokopiarki Ricoh FT 4618

Ogłoszenie

Przetarg na administrowanie i utrzymanie techniczne zabytkowego kompleksu budynków wraz z terenami przyległymi w miejscowości Buk, gm. Przybiernów

Ogłoszenie

SIWZ
Załącznik nr.1 - Oferta cenowa
Załącznik nr.2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr.3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr.4 - Wykaz usług

Załącznik nr.5 - Wzór umowy
Załącznik nr.6 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert
Wybór oferty